ඛේදජනක ආරම්භයකින් පසුව, මැන්චෙස්ටර් යුනයිටඩ් පාදමේ සිට වේගයෙන් නැගී සිටියි

Depois de um começo trágico, o Manchester United está subindo rapidamente da base

O gol da vitória para os convidados em 55 min. O português Bruno Fernandes.

Cristiano, que ainda pensa em deixar o United, entrou no campo de Ronaldo aos 68 minutos

Após duas rodadas, o United foi o último com duas derrotas, e após duas vitórias subiu para a 6ª posição sem contar os resultados das equipes que jogaram depois.

මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: