යුක්රේන හමුදා රුසියාවට එරෙහිව US HIMARS යොදා ගනිමින් ප්‍රහාර දියත් කරයි

Forças ucranianas lançam ataques usando HIMARS dos EUA contra a Rússia


අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: