යුක්රේන හමුදා විසින් අල්ලාගෙන සිටි නිවසකට බෝම්බ හෙලීමත් සමඟ රුසියානු සොල්දාදුවන් දිවි ගලවා ගනී

Soldados russos correm para salvar suas vidas enquanto tropas ucranianas bombardeiam casa ocupada


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

නම් වට්සැප්
Reddit
FbMessenger
දෝෂය: