ඩොනෙට්ස්ක් හි රුසියානුවන්ට එරෙහිව සටන් කරන යුක්රේන පෙරටුගාමී සොල්දාදුවන් 'යුද්ධය ජය ගනීවි'

Soldados ucranianos da linha de frente lutando contra russos em Donetsk 'VENCERÁ A GUERRA'


මෙම පශ්චාත් අගයන්න

අදාළ පළ කිරීම්

අදහස් දක්වන්න

දෝෂය: